Naar een opt-in systeem voor telemarketing

Op 26 maart jl. heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarmee een systeem van opt-in (voorgaande toestemming) wordt ingevoerd voor telemarketing. De aanpassing bestaat uit een bijna volledig herschreven artikel 11.7 Telecommunicatiewet. Met de wijziging vervalt het oude opt-out systeem voor telemarketing en wordt het Bel Me Niet Register (BMNR) opgeheven. Meer weten over wat de wetswijziging betekent voor je onderneming? Download dan ons Grasp white paper. In dit white paper bespreek ik de aanleiding voor het voorstel, vertel ik hoe het nieuwe opt-in systeem is ingericht en geef ik praktische tips.