Cliëntinformatie

Cliëntinformatie Grasp Advocatuur B.V.

Advocatenkantoor
Grasp Advocatuur B.V. is een advocatenkantoor en als zondanig ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Wij zijn gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels en verordeningen van de NOvA (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070-3353535, info@advocatenorde.nl). Zie voor meer informatie www.advocatenorde.nl.


Rechtsgebieden

Jeroen Schouten heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– ICT recht;
– Privacy recht;
– Intellectueel Eigendomsrecht;
– Telecommunicatierecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Tarieven en werkwijze

Wij hanteren een standaard uurtarief. Indien de zaak en de werkzaamheden zich daarvoor lenen, kan maatwerk in de tariefstructuur worden besproken. Zo kan voor af te bakenen werkzaamheden een vast bedrag worden afgesproken (fixed fee).

‘No cure no pay’- afspraken zijn in Nederland niet toegestaan voor advocaten. Wel kunnen wij de werkzaamheden verrichten tegen een verlaagd uurtarief in ruil voor een evenredige bonus bij het behalen van een vooraf vast te leggen positief resultaat (succes fee).

Wij brengen geen kantoorkosten in rekening.

Bij het aangaan van een cliëntrelatie worden de afspraken over de dienstverlening en de overeengekomen voorwaarden schriftelijk vastgelegd.


Derdengelden

Wij beschikken niet over een Stichting Derdengelden en kunnen dus geen derdengelden in ontvangst nemen.


Algemene voorwaarden

Onze dienstverlening wordt uitsluitend verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht tussen u en Grasp Advocatuur B.V. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze beperken de beroepsaansprakelijkheid van Grasp Advocatuur B.V. tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te weten € 1.000.000,00 per incident, met een maximum van € 2.000.000,00 per jaar. Ook bepalen de algemene voorwaarden onder meer dat Nederlands recht van toepassing is en dat eventuele geschillen met betrekking tot de dienstverlening door de rechter te Rotterdam worden beslecht indien geen oplossing wordt bereikt via de Kantoorklachtenregeling.

Download – Algemene voorwaarden (PDF)

 

Kantoorklachtenregeling
Bent u ondanks de inzet van Grasp Advocatuur B.V. niet tevreden over de dienstverlening of over bijvoorbeeld de hoogte van een declaratie? U kunt uw klacht dan eerst voorleggen door middel van de Kantoorklachtenregeling van Grasp Advocatuur B.V.

Download – Kantoorklachtenregeling (PDF)

 

Waarneming
In het geval van een onverhoopte langdurige afwezigheid van mr. Schouten, kunt u in spoedeisende situaties contact opnemen met:

ICT recht/Intellectueel Eigendomsrecht
Advocatenkantoor Park Legal
de heer mr. Gert-Jan van de Kamp
t. +31 (0) 26 376 45 64
e. info@park-legal.nl

Privacy recht
Reson8 Advocatuur
de heer mr. Joeri Toet
t. +31 (0)6 41 22 76 55
e. joeri@reson8.eu

Versie januari 2022